ข้อมูล eBook

ชื่อ: มือใหม่ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หนังสือ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯเล่มนี้อธิบายครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการทำงานของโปรแกรมการวาดรูปต่างๆ การใส่ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ พร้อมทั้งPublish เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ โดยอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนพร้อมนำเสนอในรูปแบบ Visual Guide และ Step by Step เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจและประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว