ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวย

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

บอกเล่าประสบการณ์ของผู้เขียนที่คลุกคลีอยู่ในตลาดหุ้นมาอย่างยาวนาน ในฐานะที่อดีตเคยเป็นโบรกเกอร์   จึงรู้ความเป็นมาเป็นไปในตลาดหุ้น คนเล่นหุ้น และเรื่องราวของหุ้นไทยเป็นอย่างดี   จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาในตลาด และได้สะท้อนแง่มุมชีวิตของคนบางคนที่มีชีวิตพลิกผันอยู่ในตลาดหุ้น ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ซึ่งเป็นเรื่องราวที่กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนหลายคน   เพื่อให้คุณได้ศึกษาเส้นทางเหล่านั้น   และนำไปประยุกต์เพื่อให้เป็นแนวทางการลงทุนของคุณเอง รวมทั้งเป็นเรื่องราวของกลยุทธ์ หลักการ และวิธีคิดที่ถูกต้องในเรื่องการเล่นหุ้น เพื่อจะได้เป็นเกราะป้องกันแก่นักลงทุน   เพราะเรื่องของการลงทุนและเก็งกำไรในตลาดหุ้นนั้น เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ มีแรงดึงดูดใจให้กับผู้คนที่สนใจเข้าสู่ตลาดหุ้นคนแล้วคนเล่า เพราะผลตอบแทนการลงทุนก็คือกำไรมหาศาล แต่ถ้าขาดทุนก็คือหมดตัว   และในตลาดหุ้นยังเป็นที่รวมความตื่นเต้นและความท้าทายทุกรูปแบบ ซึ่งถ้าไม่มีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการลงทุนที่ถูกต้อง   รวมถึงกรณีศึกษาของบุคคลที่ทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวแล้ว คุณผู้อ่านก็ยากที่จะประสบควาสำเร็จกับการลงทุนที่ท้าทายนี้